Sveriges Violinbyggarmästare

Bengt Nilsson 1926–2008

Bengt Nilsson föddes 1926. Han var tredje generationen fiolbyggare i Nilssondynastin. Sin grundläggande utbildning fick han hos sin far Gottfrid Nilsson men han var även i Mittenwald och lärde fiolbygge hos Bruno Franz Paulus. Efter faderns plötsliga död 1952 tog Bengt Nilsson över familjefirman. 20 år senare 1972 köpte han den fastighet på Erikslustvägen 62 i Limhamn där firman fortfarande bedriver sin verksamhet och där nu fjärde och femte generationen Nilsson arbetar.

Bengt Nilsson var medlem i såväl VDG (Verband Deutsche Geigenbauer) som EILA (Internationella fiolbyggarförbundet) och sedemera även SVM (Sveriges violinbyggarmästare) när detta grundades. Bengt Nilsson hade en stor passion för svenska fiolbyggare vilket efter mycket efterforskning ledde till böckerna Svensk Fiolbyggarkonst och Johann Öhbergs Violoncelli.De sista åren tillbringade han med att bygga upp ett museum i källaren på Erikslustvägen med såväl gamla svenska rariteter som alster tillverkade på firman genom fem generationer.

Bengt Nilssons intresse för musik var väldigt stort. När han inte spelade själv ledde han under många år Malmö KFUM symfoniorkester med vilken han gjorde flera utlandsresor. Bland annat erhöll orkestern en rad fina utmärkelser vid internationella tävlingar i Kerkrade i Holland.

Bengt Nilsson gick bort den 23 januari 2009 och vi som fortsätter arbeta i firman påminns dagligen om hans gärningar.

Roland Nilsson

 

 

 

 

 

 


Nilsson