Sveriges Violinbyggarmästare

Förbundet

Sveriges Violinbyggarmästare är branschförbundet för utbildade violinbyggare och stråkmakare. Idag samlar förbundet närmare 40 medlemmar som är verksamma över hela landet.

Dess ordinarie medlemmar har erövrat mästarbrev inom sitt yrke, associerade medlemmar innehar gesällbrev. Förbundet bygger på en direkt kontinuitet och tradition från tidigare Violinbyggarmästare, både inhemska och utländska.

Sveriges Violinbyggarmästare verkar för medlemmarnas, branschens och inte minst kundernas bästa. Dess viktigaste mål är att borga för kvalitativt högtstående arbeten och en god etik i mötet mellan yrkesutövare och kund.

 

STYRELSEN

STADGAR

MEDLEMSKAP

HISTORIA

 

StCecilia

forbundet